İş Adı:

Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt ve Üst Yapı İnşaatı

İşveren

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Proje Detayları:

İzmir Bölgesine tüm yönlerden gelecek yüklerin bir merkezde toplanarak şehre girmesi, olumsuz bir etki yaratmadan tüm dünyaya dağıtılması için otoyol, karayolu ve demiryolunun kesiştiği noktada kurulacak olan Ulusal ve Uluslararası taşımacılık ve lojistik eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işletmeler tarafından yapılacağı bütün ulaşım sistemleriyle entegre olarak çalışacak Kemalpaşa Lojistik Köyü inşaatında ;

 •  Çeşitli büyüklüklerde depo ve antrepolar
 •  Demiryolu peronları
 •  Demiryolu yükleme alanları
 •  Konteyner açık depolama alanları
 •  Genel kargo için depolama alanları
 •  TIR park alanları
 •  Otoparklar
 •  Araç bakım-servis alanları
 •  Sosyal tesisler
 •  Yönetim binaları
 •  Gümrük binası
 •   İtfaiye, ibadethane alanları
 •   Rekreasyon alanları
 •   Atölyeler-manevra-yakıt tankları- yükleme boşaltma alanları ve stok alanları arasındaki Demiryolu hatları, iç bağlantı yolları, pis su ve yağmur suyu için tüm altyapı imalatları ve peyzaj çalışmaları ile birlikte toplam 2.707.000 m2  lik alan üzerinde 2 aşamada yapılması planlanan inşaatın 1.Etabı olan 1.200.000 m2 alanda çalışmalara devam edilmektedir.