İş Adı:

Bandırma Stok Sahalarının Rehabilitasyonu İnşaatı

İşveren

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü

Proje Detayları:

Alternatif enerji kaynakları arasında yer alan ve cam, deterjan, elektronik, bilgisayar, enerji, ilaç, kozmetik, inşaat, otomotiv ve atık temizleme gibi bir çok sektörde kullanılan Bor’un elde edildiği cevherlerin, uygun koşullarda depolanması ürün kalitesi açısından oldukça önemlidir.
ETİ Maden İşletmeleri’nin Bandırma Bor ve Asit Fabrikası içinde yer alan stok sahaları  uygun saklama koşullarını sağlayabilmek için yenilenmiştir.
. Mevcut demir yolu hattı ile Bandırma tesislerine  getirilen  tinkal ve kolemanit cevherlerinin  tartılıp , konveyörlerle taşınarak depolanması için ;
*Vagon Kantar Binası
*Vagon Boşaltma Ünitesi  ( 110 m3’lük 8 adet bunker ile toplam kapasite 880 m3)
*Kapalı Stok Sahası Tinkal ve Kolemanit Deposu ( toplam kapasite 15.000 m3)
*Kolemanit ve Tinkal Konveyörleri ( 160ton/saat taşıma kapasiteli toplam 650 mt  . uzunluğunda)
*Transfer Kuleleri
*6000 m² beton saha kaplaması
*Tüm Altyapı imalatları
firmamız tarafından tamamlanmış; yapılan tesiste kurulan toz toplama üniteleri ile çevre kirliliği minimum düzeye indirilmiştir.